Mastercam

Mastercam (www.mastercamx.si) je vodilni programski paket za računalniško podprto CNC programiranje. Je sofisticiran in istočasno enostaven za uporabo. Primeren je za vsa podjetja, ki imajo CNC stroje: od podjetij s proizvodnjo do orodjarn.

Mastercam uporabljajo velika podjetja, mala podjetja, podjetja kot je vaše. Ne glede na to, ali izdelujejo orodja za plastiko, tlačni liv, preoblikovanje pločevine, avtomobilska dvigala, valje, lopatice za turbine ali pa skateboarde, sončna očala, steklenice, se na Mastercam lahko zanesejo. Mastercam je vodilni programski paket za računalniško podprto CNC programiranje. Je sofisticiran in istočasno enostaven za uporabo. Za manjša podjetja, ki šele začenjajo z NC obdelavami, je dosegljiv, za večja ima vse, kar rabijo, da je izdelek narejen hitro, kvalitetno in z dobičkom

CAD

Design.jpg

Programsko opremo Mastercam sestavljajo različni moduli. Osnova vsem je Mastercam Design, modul za risanje dvo- in tridimenzionalnih žičnih in površinskih modelov. Mastercam Design ima tudi vmesnike za branje modelov iz drugih CAD sistemov. Z modulom Mastercam Solids, ki deluje na osnovi parasolid jedra, ga lahko dogradimo v prostorninski modelirnik. Mastercam Design lahko nadgradimo tudi z modulom Moldplus, ki ima dodatne zelo zmogljive funkcije za modeliranje in analiziranje površinskih modelov ter modulom ElektrodeMaker za izdelavo elektrod.


CAM

Verification.jpg

Poudarek pri Mastercamu je na modulih za NC programiranje (CAM): moduli za dvo- do petosno rezkanje, dvo- do štiriosno struženje, dvo- do štiriosno žično erozijo, obdelavo lesa, rezbarjenje in graviranje. Moduli nudijo najrazličnejše tehnologije grobe obdelave, fine obdelave, čiščenja ostankov ter štiri- in petosne obdelave. Medtem ko je tehnologija dvoosne obdelave ohranila vso preprostost uporabe, so dodane tudi napredne tehnologije, kot sta visokohitrostna in petosna obdelava. S pomočjo postprocesorja je mogoče ustrezni modul Mastercama prilagoditi tudi alternativnim tehnologijam obdelave, na primer plamenskemu rezanju, rezanju z vodnim curkom in rezanju z laserskim žarkom. Vsem modulom je skupno enostavno in učinkovito NC programiranje.

Mastercam Design

Design

Modul za 3D risanje (točke, črte, loki, krivulje) in modeliranje s površinami (Nurbs in parametrične površine). Modul ima naslednje vmesnike za prenos geometrije iz drugih CAD sistemov: DWG, DXF, STEP, Inventor, IGES, VDA-FS, STL, ASCII, Parasolid (X_T), Solidworks, Solidedge, Acis solid (SAT). Je osnova vsem ostalim modulom, na razpolago pa je tudi kot samostojen modul.

Mastercam Solids

Solids

Prostorninski modelirning na osnovi Parasolid jedra. Mastercam Design z dodatkom Solids združuje površinsko modeliranje in modeliranje s telesi. Nekaj časa je bilo modeliranje s telesi glavna filozofija načrtovanja. Po spoznanju, da rabimo tudi fleksibilnost modeliranja s površinami sta oba načina modeliranja združena v t.i. hibridnih modelirnikih. Tako Mastercam Design/Solids združuje enostavnost modeliranja s telesi s fleksibilnostjo modeliranja s površinami.

Moldplus

Moldplus

Dodatne specializirane funkcije za modeliranje in analiziranje površin in površinskih modelov. Z orodji za analizo negativnih kotov, zapiranje in podaljševanje trimanih površin, ločitvijo notranjega in zunanjega dela modela, določitev delilne linije in izdelavo delilnih ravnin imamo hitro pripravljeno osnovo za nadaljnjo konstrukcijo orodja ali obdelavo.

Moldplus ELEKTRODE

Moldplus

Pri izdelavi orodij pa se pogoste ne moremo izogniti elektrodam. Ta modul drastično zmanjša čas načrtovanja elektod. Od enostavne izbire geometrije elektrode, določitve pozicije za izžiganje, modelrianja elektrode do spremnega dokumenta.

Mastercam Mill (Rezkanje)

Mill

je razdeljeno na tri stopnje, ki se razlikujejo po namenu uporabe in zmogljivosti. Moduli nudijo različne tehnologije obdelav. Od enostavnega rezkanja kontur do najrazličnejših načinov grobe in fine obdelave 3D modelov. Medtem ko je tehnologija dvoosne obdelave ohranila vso preprostost uporabe, so dodane tudi napredne tehnologije, kot sta obdelava ostankov ter optimiranje podajanja glede na obliko obdelovanac ali na odvzeti volumen materiala.

2D obdelave

X4_Dynamic_Mill.jpg

Mastercam X Mill Level 1 je modul za 2.5 osno rezkanje, čiščenje žepov, vrtanje in rezkanje 3D kontur. Ima obdelavo ostankov v žepih in na konturah, optimiranje podajanja in simulacijo obdelave ter knjižnice orodij, materialov in obdelav, ki jih lahko prilagodimo svojim potrebam.

3 osne in 3+2 osne obdelave

ConstantZ.jpg

Mastercamov modul Mill Level 3 ima različne strategije grobe in fine obdelave površinskih in prostorninskih 3D in 2D modelov v poljubnih ravninah. Napredni algoritmi poskrbijo, da je odvzem materijala enakomeren in pot orodja zvezna, gladka z zaokroženimi gibi orodja. To pa omogoča, da je podajalna hitrost lahko velika, čas obdelave krajši, življenska doba orodja in stroja pa daljša. Poleg tega pa ti algoritmi preverjajo, da orodje in držalo ne zadaneta (trčita) v obdelovanec tako, da lahko izberemo primerno dolžino izpetja orodja.

Rough1.jpg

Z različnimi načini grobe obdelave lahko izbiramo tudi med različnim vhodi (vstopi) v obdelovanec. Če oblika obdelovanca dopušča, orodje v obdelovanec vstopa od zunaj s vstopnim lokom, lahko pa se potaplaja po vijačnici ali poševno sledi obliki obdelovanca. Iz obdelave so izključena področja, v katera bi se orodje sicer še lahko potopilo, vendar bi bilo potapljanje zaradi pomanjkanja prostora prestrmo, že podobno navpičnemu vstopu in zato neugodno za orodje. Orodje se nikoli ne potopi navpično (samo po Z-osi), če tega izrecno ne zahtevamo.

Parralel_Rough.jpg

Poleg grobih obdelav, kjer je pot orodja gladka, zvezna in primerna za visoke podajalne hitrosti, ima Mill Level 3 tudi standardne grobe obdelave, kjer je pot orodja krajša in s tem primerna za starejše stroje, kjer smo lahko omejeni z dolžino NC programa. Izbiramo lahko med različnimi strategijami. S paralelno grobo obdelavo naredimo pot orodja, ki bo odrezovala material po posameznih nivojih samo v eni poljubno določeni smeri. Pri tej obdelavi orodje vstopa v obdelovanec od zunaj. Druga izmed teh obdelav je groba obdelava s čiščenjem žepov po posameznih nivojih. Pri tej grobi obdelavi lahko izbiramo med različnim načini poti orodja na posameznih nivojih, na podoben način, kot imamo različne strategije čiščenja žepov pri 2D obdelavah. Tudi pri tej obdelavi lahko izbiramo med vstopm v obdelovanec od zunaj ali pa po vijačnici.Zelo uporabna pa je tudi groba obdelava z vrtanjem.

Feedrate Optimization 1.jpg

Ne glede na to katero strategijo grobe obdelave izberemo, lahko pot orodja še dodatno optimiramo glede na odvzeti volumen materijala. Optimizacijski algoritem naredi analizo surovca in odvzetega materiala ter nato spreminja podajalno hitrost glede na volumen odvzetega materiala. S tem je obremenitev orodja bolj konstantna, izognemo se velikim obremenitvam orodja v določenih področjih. To pa prinese daljšo življensko dobo orodja, manjše obremenitve stroja in lepšo površino izdelka.

Groba obdelava je najbolj učinkovita, če obdelovanec najprej obdelamo z večjim orodjem, ki omogoča tudi večje odvzeme materiala, nato pa področja, ki jih orodje ni doseglo obdelamo z manjšim orodjem. Ta področja obdelamo z obdelavo ostankov (t.j. področij, ki so ostala od predhodne obdelave z večjim orodjem). Ostanke, ki jih moramo obdelati, lahko Mastercam prepozna avtomatično, glede na prejšnje obdelave, lahko pa jih določimo s STL datoteko. To lahko naredimo iz različnih predhodnih obdelav, lahko jo naredimo iz CAD modela ostanka, ali pa začetni suroves skeniramo. Surovec lahko tudi primerjamo z modelom, ki ga obdelujemo in preverimo, kakšna je razlika med surovcem in modelom.

Unlimited_Pencil_Finishing.jpg

Poleg različni načinov grobe obdelave ima ta modul tudi različne načine fine obdelave, ki omogočajo prilagoditev poti orodja vrsti izdelka: konturna obdelava (obdelava po plastnicah), paralelna obdelava, obdelava položnih površin, obdelava vodoravnih površin, obdelava s konstantno hrapavostjo (scallop machining), obdelava notranjih zaokrožitev in robov (pencil machining), obdelava ostankov, projekcija poti orodja, obdelava v smeri ploskve. Znotraj posamezne strategije lahko tudi izbiramo različne načine in smeri poti orodja. Področje obdelave lahko omejimo z naklonom in dodatno še s konturo (obrisom). Tako izberemo optimalni način obdelave glede na obliko obdelovanca in željeno končno kvaliteto površine.

Finish_Project_Blend.jpg

Prehode med posameznimi rezi povezujejo gladki, zvezni povezovalni gibi. Orodje vstopa v obdelovanec s krožnimi gibi ali pa po vijačnici, kar omogoča višje podajalne hitrosti. Ostre prehode v poti orodja lahko dodatno zgladimo. S to funkcijo se izognemo tudi ostrim prehodom v vogalih, kjer bi lahko prišlo do vibracije orodja tako, da pot orodja zaokrožimo z večjim radijem kot ga dopušča geometrije obdelovanca. Ostanke, ki so zaradi tega nastali, pa nato obdelamo z manjšim orodjem.

S filtrom, ki je integriran v vse načine obdelav, lahko pot orodja dodatno optimiramo in zgladimo. Glede na način obdelave lahko izbiramo med različnim načini filtriranja in/ali glajenja poti orodja.

5 osne simultane obdelave

Slika1_Mill-Multiaxis.jpg

Simultane 4 in 5 osne obdelave lahko znatno povečajo konkurenčnosti podjetja. Poleg tega, da lahko s tem načinom obdelave izdelujemo izdelke, ki jih s 3 osnim rezkanjem ne moremo narediti, nam 5 osno simultano rezkanje omogoča, da določene površine obdelamo hitreje in bolj natančno kot s 3 osno tehnologijo.

Mastercam Multi Axis je dodatek za Mill Level 3. Ponuja široko paleto večosnih simultanih načinov obdelave in popoln nadzor nad tremi bistvenemi elementi simultane večosne obdelave:

Pot orodja (Cut control)

Nagib orodja (Tool Axis Control)

Nadzor vrha orodja (Tool Tip Control)

K zgornjim trem načinom nadzora lahko dodamo še kontrolo zarezovanja. Poskrbeti moramo, da se orodje in držalo ne bosta zaletela v obdelovanec, vpenjalno napravo ali stroj.

Ta modul poleg različnih strategij grobe in fine več osne obdelave vsebuje tudi modul za solid verifikacijo več osnih obdelav in modul za simulacijo stroja.

Pro DRILL

prodrill_part.jpg

avtomatizira izdelovanje NC programov za vrtanje. Na površinskem ali volumskem 3D modelu spozna izvrtine in jim priredi vrtalni proces na osnovi tehnoloških podatkov shranjenih v bazi. To lahko uporabnik dopolnjuje in prilagaja svojim potrebam in zahtevam.

Mastercam Lathe

Roughing_No_Plunge.jpg

Grobo in fino struženje, zarezovanje in odrezovanje, rezanje navojev, vrtanje, C-os. V kombinaciji z modulom za frezanje podpira tudi 4 osno struženje in programiranje večosnih frezalno-stružilnih centrov. Surovec, ki ga sistem upošteva pri izdelavi poti orodja, lahko določimo na različne načine. Prav tako lahko določimo čeljusti za vpetje, konjiček in lineto. Vse te elemente sistem pri izdelavi poti orodja preverja, da niso v koliziji z orodjem. Modul ima tudi solid verifikacijo obdelave.

Mastercam Wire

Wire-4-axis.jpg

Mastercam Wire (žična erozija) je modul za programiranje žičnih erozij. Programiramo lahko osnovne 2 osne pravokotne reze in reze pod kotom , z različnimi vrstami vogalov (konični radij, ISO radij, ostrimi vogali), s konstantno spremembo naklona ali postopnim spreminjanjem naklona žice. Pri tem načinu programiranja rabimo samo konturo narisano v ravnini. Prav tako, pa lahko enostavno programiramo 4 osno žično erozija. Za izdelavo programa za 4 osno erozijo potrebujemo konturo, na spodnji in konturo na zgornji ravnini. Konturi sta lahko različnih oblik in imata lahko različno število elementov. Določimo lahko različnime načine sinhronizacije elementov med spodnjo in zgornjo konturo in s tem vplivamo na pot žice in obliko izdelka.

Mastercam Wire podpira različne načine grobega reza, porezovanja in rezanja mostička. Izberemo lahko med rezanjem samo v eno smer ali pa izmeničnim rezanjem. Določimo lahko število porezovanj preden odrežemo mostiček in število porezovanj potem, ko smo že odrezali mostiček.

Mastercam ART, graviranje, rezbarjenje

Art.jpg Z Mastercam Artom je 3D umetniško rezbarjenje dostopno vsakomur, ne samo strokovnjakom za modeliranje s površinami. Elegantno lahko oblikujemo in popravljamo model na zaslonu, dokler ne izgleda prav tako, kot smo želeli. Art ima odlična orodja za prikaz in neposredno urejanje z možnostjo dimenzijskega in brezdimenzijskega podajanja parametrov.

Mastercam Simulacija

Backplot.jpg

Z vgrajenim grafičnim prikazom poti orodja, si lahko te poti ogledamo in vizuelno pregledamo preden jih pošljemo na stroj. Grafični prikaz poti orodja poleg same poti in orodja prikazuje tudi držalo orodja in delovne in hitre gibe v različnih barvah.

Verify.jpg

Poti orodja lahko dodatno preverimo z vgrajeno solid simulacijo, s prikazom odvzema materiala ter avtomatično kontrolo trka orodja in/ali držala v obdelovanec. Končno obdelavo lahko tudi grafično primerjamo s CAD modelom obdelovanca in preveč ali premalo odvzeti material prikažemo v različnih barvah.


Mill Multiaxis