Verisurf, Master3DGage, Camincam d.o.o 

Verisurf

Verisurf (www.verisurf.com) je programska oprema za računalniško podprto 3D koordinatno merjenje in preverjanje izdelkov na osnovi CAD modela (Model Based Inspection). Podpira različne 3D merilnime naprave, kot so koordinatni merilni stroji (CMM), prenosne merilne roke (PCMM) ter laserski skenerji, projektorji in sledilci. Verisurf deluje znotraj Mastercama (potrebuje Mastercam Design), vendar ima svojo bazo podatkov.

Napredna, zmogljiva in učinkovita programska oprema Verisurf je uporabna za različne aplikacije v orodjarsvtu, za vrednotenje geometrijskih oblik, merjenje dimenzij izdelkov v proizvodnji in avtomatizacijo pregledovanja izdelkov.

Verisurf poganja tudi prenosni 3D-merilnik (PCMM) Master3DGage (www.master3dgage.com), s katerim lahko hitro in vendar natančno merimo in kontroliramo izdelke in jih primerjamo s CAD modelom – direktno na CNC stroju ali kjerkoli drugje v proizvodnem procesu.

Verisurf je sestavljen iz štirih modulov Measure, Build, Analysis in Reverse, ki za delovanje potrebujejo osnovni modul Basic.

MBD (Model Based Inspection)/GD&T podatke prenesemo v Mastercam Moldplusovim CATIA vmesnikom. Poleg MBD podatkov Moldplusov CATIA vmesnik za Mastercam podpira površine, solide, poligonsko mrežo, žični model, osi, ravnine, nivoje, barve in gradnike za vrtanje. Te avtomatično prepozna Mastercamov modul za vrtanje ProDrill.

Verisurf Basic

Modul Basic nudi osnovno okolje in je nujno potreben za delovanje programskega paketa Verisurf. Poleg CAD sistema Mastercam Design Verisurf Basic vsebuje Verisurfov Device Interface (VDI), t.j. vmesnik, ki omogoča, da z Verisurfom povežemo in nato tudi nadzorujemo praktično katerokoli merilno napravo, vključno s stacionarnimi in prenosnimi koordinatnimi merilnim sistemi (CMMS), laserskim sledilci (Laser Trackers) in skenerji. Pomemben element modula Basic je modul MBD (Model Based Definition). Z njim računalniški model dopolnimo s kotami, oznakami, simboli, zahtevanimi tolerancami, opombami ter GD&T (Geometric dimensioning and tolerancing) oznakami.

Verisurf Measure

Modul Measure, zbirka enostavnih in prilagodljivih orodij za merjenje izdelka na osnovi delavniške risbe ali CAD modela. Z modulom Measure merimo pozicije posameznih točk ali pa oblak točk, preverjamo dimenzijsko točnost ter pravilnost in natančnost geometrijskih oblik (( primitivov: lukenj, utorov, robov, kotov) in površinskih elementov (krogla, stožec, valj)). Measure ima tudi aplikacijo za poravnavanje AutoAlign. Z njo enostavno in natančno poravnamo merjen objekt s CAD modelom. Vsebuje tudi aplikacijo za izdelavo dokumentov in poročil, ki avtomatično poveže nominalne vrednosti z dejanjskimi.

Verisurf Build

Ta modul omogoča sprotni grafični prikaz odstopanj merjenega kosa od računalniškega modela. Z njim lahko sproti v realnem času primerjamo izdelek z njegovim CAD modelom - direktno na CNC stroju ali kjerkoli drugje v proizvodnem procesu.

Verisurf Analysis

Z modulom Analysis na osnovi izmerjenih podatkov primerjamo in analiziramo dejansko izdelan kos z njegovim računalniškim (CAD) modelom. Rezultati primerjave so na razpolago takoj in jih lahko prikažemo številsko ali grafično v obliki nastavljive barvne lestvice. Modul vsebuje tudi orodje za izdelavo izčrpnih poročil, ki jih lahko oblikujemo po želji.

Verisurf Reverse

Reverse je programska oprema za povratno inženirstvo (Reverse Engineering), izdelavo računalniškega 3D modela na osnovi posnetega fizičnega objekta. Objektu posnamemo zunanjo površino s poljubnim skenerjem. Z orodji, ki so na razpolago v Verisurf Reverse konstruiramo gladke, natančne površine kot tudi osnovne površinske elemente, (ravnina, krogla, stožec, valj) in tako dobimo natančen računalniški model posnetega objekta.

Verisurf Verisurf Verisurf

Orodjarstvo

V orodjarstvu je Verisurf uporaben za hitrejše konstruiranje orodij, za pregled geometrije in dimenzij orodja in za ustvarjanje varnostnih kopij preizkušenih orodij.

Zagotavljanje kakovosti / kontrola kvalitete

Proizvodna podjetja morajo zagotoviti, da njihov proces in narejeni izdelki zadostijo ustreznim standardom kakovosti, predpisom in normam. Le na ta način si lahko zagotovijo dolgoročno uspešno poslovanje. Verisurf ponuja orodja, ki na osnovi računalniškega modela (Model Based Definition (MBD) že med samim procesom načrtovanja izdelka, kakor tudi kasneje v proizvodnji, omogočajo učinkovit nadzor kvalitete. Verisurf poskrbi tudi za izdelavo dokumentacije in poročil. Verisurf omogoča, da naredite pregled izdelka v nekaj minutah, namesto da za to porabite nekaj ur ali celo dni.

Obratno inženirstvo (Reverse Engineering)

Obratno inženirstvo je postopek, ki nam omogoča pretvorbo realnih modelov v računalniško obliko. Osnova za izdelavo računalniškega modela je posnetek, digitalizacija fizičnega objekta s skenerjem, ki ga nato z računalniškim programom, kot je recimo Verisurf Reverse, spremenimo v površinski računalniški model. Izdelavo računalniškega modela rabimo ponavadi takrat, ko želimo ta model spremnjati. Če rabimo samo kopijo modela se lahko pogosto zadovoljimo samo z STL modelom (datoteko).

Lasersko projeciranje

Pozicioniranje velikega in težkega surovca na CNC obdelovalnem stroju je lahko zamudno opravilo. Pomagamo si lahko z laserjem, ki hitro in natančno projecira pot orodja na surovec.


Master3DGage